>

Special Miljoenennota 2021


 
Dit jaar werd ook Prinsjesdag gedomineerd door Corona en de daaraan gerelateerde maatregelen.
 
In het gepresenteerde Belastingplan 2021 zagen en zien wij daarvan eveneens de gevolgen.
 
Om u te informeren over het Belastingplan 2021 hebben wij de Special Miljoenennota voor u opgesteld.
Onze special bevat de voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. Wellicht ten overvloede merken wij op dat het gaat om gepresenteerde plannen welke naar aanleiding van de parlementaire behandeling en eventuele toekomstige Corona ontwikkelingen mogelijk aangepast en of uitgesteld worden.
 
Worden er geen zaken gewijzigd dan treden de voorgestelde maatregelen per 1 januari 2021 in werking, tenzij anders is vermeld.
 
De volledige special kunt u hier downloaden.
 
Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn