>

Werktijdverkorting wordt NOW


De bestaande regeling inzake werktijdverkorting wordt per direct beëindigd. In plaats hiervan komt een nieuwe maatregel, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Al toegekende werktijdverkorting blijft van kracht. Indien u deze wilt verlengen, dient u gebruik te maken van de nieuwe NOW. Mocht u recentelijk een aanvraag werktijdverkorting gedaan hebben, wordt deze behandeld als een aanvraag NOW.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid
Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%. Het loon dient door u als werkgever voor 100% te worden doorbetaald. De aanvraag moet u indienen bij het UWV, die u een voorschot verstrekt van 80% van de te verwachten tegemoetkoming. Het NOW geldt ook voor werknemers met een flexibel arbeidscontract. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden en kan voor nogmaals drie maanden verlengd worden. Het NOW kost de werknemer geen opgebouwde WW-rechten.

Voorwaarden
Tijdens de periode waarover de tegemoetkoming wordt aangevraagd, kan geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen worden aangevraagd voor de betreffende werknemer. Het verwachte omzetverlies moet minstens 20% zijn en ziet toe op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Omvang van de tegemoetkoming
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom als de omzet voor 100% wegvalt. Valt bijvoorbeeld de helft van uw omzet weg, dan krijgt u via de NOW 45% tegemoetkoming in de loonkosten.

Let op!
U kunt de tegemoetkoming nu nog niet aanvragen. Er zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt wanneer dit wel kan.

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn