>

Volg ons!

De belangrijkste nieuwsitems plaatsen wij als updates op onze LinkedIn pagina. U kunt ons volgen door op de onderstaande knop te klikken.

Wat is 'meer dan normaal vermogensbeheer'?


dinsdag 01 oktober 2019, 08:28

Wat is 'meer dan normaal vermogensbeheer'?

De successiewetgeving kent een interessante vrijstelling van erf- of schenkbelasting wanneer een onderneming wordt verkregen. Een belangrijke voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een actieve onderneming en niet van een onderneming die zich voornamelijk met beleggen bezighoudt.

Omvang vrijstelling

Geld groeienDe vrijstelling bedraagt in 2019 100% tot een bedrag van maximaal € 1.084.651. Van het meerdere is nog altijd 83% vrijgesteld. Zeer de moeite waard dus.

Meer dan normaal vermogensbeheer

Fiscaal is voor de vrijstelling vereist dat de activiteiten van de onderneming kunnen worden gezien als meer dan normaal vermogensbeheer. Hiervoor zijn de aard en omvang van de verrichte arbeid van belang. Bij het exploiteren van onroerend goed moet het doel bovendien zijn om een rendement te behalen dat hoger ligt dan bij ‘normaal’ vermogensbeheer.

Bewijslast bij belastingplichtige

Dat er een actieve onderneming wordt uitgeoefend, dient de belastingplichtige te bewijzen die een beroep op de vrijstelling wil doen.

Managementactiviteiten in eigen beheer

Dat veel managementactiviteiten inzake onroerend goed tegenwoordig worden uitbesteed aan derden, kon rechtbank Zeeland-West-Brabant er niet van overtuigen dat er in de voorliggende zaak sprake was van meer dan normaal vermogensbeheer.

In die zaak verrichte de bv deze activiteiten zelf, maar dit was onvoldoende om daarom te beslissen dat er sprake was van meer dan normaal vermogensbeheer. De bv verrichte zelf geen bouwactiviteiten meer maar beperkte zich tot de exploitatie van in het verleden gebouwd onroerend goed. De vrijstelling ging dan ook aan de neus van de erfgenamen voorbij.

Heeft u vragen over de voorwaarden voor de vrijstellingen in de successiewet, neem dan contact met ons op.

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn